RIKEN 2021 TAVASZI AKCIÓ

2021. március 18-tól 2021. június 30-ig tartó akció leírása

 

Akció szervezője és rövid leírása

Jelen akció szervezője a MARSO Ipari Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4400 Nyíregyháza, Nyugati 1. utca 12., cégjegyzékszám: 15-09-060486, adószám: 10428342-2-15), továbbiakban Szervező. Jelen szabályzat a https://www.gumikupon.hu/szabalyzat címen érhető el; a Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető. Az akció nem rendszeres, csak előre ismertetett, meghatározott napokon kerül lebonyolításra. A Kampány során Szervező reklámokban hirdetheti jelen akciót. Az akcióval kapcsolatosan jelen szabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen szabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

Az akció időtartama

A nyári abroncs vásárlásának, valamint a gumiszerelési kedvezmény és 42 pontos átvizsgálás beváltásának időszaka: 2021. március 18. és 2021. június 30. között.

 

Az akcióban részt vevő személyek, részvételi jogosultságok, kedvezmény részletei

Az akcióban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (magánszemély) jogosult részt venni. A részvétel ingyenes. Az akcióban részt vevő személy a továbbiakban: „Résztvevő”.

Az akcióban az a Résztvevő vehet részt, aki az akció időtartama alatt legalább 1 db nyári RIKEN gumiabroncsot vásárol a magyarországi TESCO áruházak egyikében. Az akcióban kizárólag az akció ideje alatt vásárolt nyári gumiabroncsokkal lehet részt venni.

Azon vásárlók, akik a vásárlást igazoló blokkal vagy számlával, valamint a megvásárolt abroncsokkal a megadott időszakban betérnek az akcióban részt vevő gumiszervizek egyikébe, abroncsonként bruttó 1.500 Ft kedvezményben részesülnek a szerelési díjból, emellett ingyenes 42 pontos átvizsgálást vehetnek igénybe a kijelölt autószervizekben. A kedvezmények igénybevételéhez a vásárlásról szóló blokkot/számlát szükséges felmutatni, ennek hiányában a kedvezmény nem érvényesíthető. A kedvezmény csak gumiszerelésre és 42 pontos átvizsgálásra vonatkozik, egyéb autószerviz szolgáltatásokra nem vehető igénybe.

 

Az akcióban részt vevő gumiszervizek és autószervizek listája

Gumiszerelési kedvezményt beváltó szervizek listája: https://www.gumikupon.hu/gumiszervizek
Ingyenes 42 pontos átvizsgálást beváltó szervizek listája: https://www.gumikupon.hu/autoszervizek

 

Kizárás

A marso.hu oldal használatához kapcsolódó Általános Szolgáltatási Feltételeket, vagy jelen szabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Résztvevők nem vehetnek részt az akcióban. Amennyiben az ÁSZF vagy a szabályzat megsértésére a kedvezmény érvényesítése után derül fény, a szabálytalan Résztvevő akkor is elveszti jogát a kedvezmény igénybe vételére és köteles a kedvezmény pénzbeli ellenértékét Szolgáltatónak megfizetni és minden egyéb tekintetben Szolgáltatóval együttműködni. A Szervező, valamint az akcióban részt vevő szervizek, megbízottjai, ügynökségei, azok alkalmazottai és családtagjaik nem vehetnek részt az akcióban.

 

Vegyes rendelkezések

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát az akciót kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy az akció feltételei a Résztvevők számára kedvezőbbek legyenek vagy a szabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen. Valamennyi, jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervező Általános Szolgáltatási Feltételei, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

 

Adatkezelés

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatónk az alábbi weboldalon érhető el:
https://www.marso.hu/adatkezelesi-tajekoztato